Belangrijk: Wij staken ook op 5 oktober

Beste ouders en verzorgers,

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. Ook wij van Ababil zijn van de partij. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Dit heeft als gevolg dat alle leerlingen op onze school op donderdag 5 oktober vrij zullen zijn.

Wij willen u verzoeken om hier rekening mee te houden.

Geschreven door:
Nora
IB'er