Week Tegen Pesten

Afgelopen maandag, 21 september is de ‘Week Tegen Pesten’  gestart met als thema 'Samen aan zet!'. Ook dit schooljaar hebben wij hier aan mee gedaan, voor een goede start voor een veilig schooljaar. Hierbij hebben wij samen met de klas, ons team en de hele school stappen gezet hoe wij op een prettige en positieve manier met elkaar omgaan door middel van leuke activiteiten. Hierdoor kan een ieder een aandeel leveren aan een veilige school.

Deze week was hét moment voor de leerkracht en de leerlingen om het met elkaar te hebben over hoe zij het komende schooljaar met elkaar willen optrekken. Vooral vanwege de situatie met Corona is dit nog belangrijker. Het onder andere samen opstellen van gedragsregels zorgt voor eenheid in de klas met als gevolg stabiliteit en een veilig sociale omgeving. De leerkracht is hierbij als eerste aan zet en speelt een belangrijke rol. Door extra aandacht te geven aan deze beginfase van het nieuwe schooljaar zal dit op langer termijn voor minder pestgedrag zorgen. De klassen hebben op een speelse manier waardevolle activiteiten uitgevoerd wat ook te bewonderen is in de gang en/of in de klas.


Geschreven door:
Mücahide
Leerkracht 6b