Onderdeel van Islamitisch College

Peutergroepen

In de peuterspeelzaal maken kinderen kennis met andere taal- en speelmogelijkheden dan thuis en leren zij in de groep functioneren.

Om vroeg ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en zoveel mogelijk te verminderen, wordt de samenwerking tussen basisscholen en peuterspeelzalen door de overheid gestimuleerd. In dit project werken wij als basisschool samen met Noah Kinderopvang.

Piramide
Bij de peuterspeelzaal wordt net als in groep 1 en 2 gewerkt met de methode Piramide. Met behulp van deze methode wordt aandacht besteed aan de cognitieve-, creatieve-, motorische en taalontwikkeling van de peuters. Hierdoor kunnen zij een goede start maken in groep 1 van de basisschool. Het programma uit de Piramide wordt aangeboden in thema’s en deze thema’s worden zowel op de voorschool als op de basisschool tegelijkertijd aangeboden op het niveau van de kinderen.