Onderdeel van Islamitisch College

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij de school begint thuis, denk aan: belangstelling tonen voor schoolervaringen, een stimulerende houding aannemen en contact met de school hebben.

Ouders kunnen zelf ideeën inbrengen, maar ook gebruik maken van cursussen. Ieder schooljaar worden er ter ondersteuning cursussen georganiseerd, zoals: overblijven, Kinder-EHBO, Preventie Brandveiligheid en  assertiviteit. Ook kunnen moeders deelnemen aan de naaicursussen.

Cursussen en activiteiten worden voornamelijk georganiseerd vanuit de ouderkamer. Hiervandaan worden contacten onderhouden met de verschillende groepen en diverse bijeenkomsten georganiseerd. Brengt u uw kind zelf? Drink dan eens een kopje koffie in de ouderkamer en vraag naar de mogelijkheden.