Onderdeel van Islamitisch College

Nieuwe Kinderen

De afgelopen jaren hebben wij als school enorm veel aanmeldingen gehad. De toeloop van het aantal kinderen is groter dan de school kan plaatsen. Vanwege deze toeloop van kinderen werd het formuleren van een toelatingsbeleid noodzakelijk. Dit beleid treft u hieronder aan.
 
We maken een onderscheidtussen:  
A. Reguliere instroom. Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn.
B. Tussentijdse instroom. Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen.
 
Voorrangsregelingen
Indien er voor een bepaald leerjaar niet direct plek is, hanteren we een wachtlijst. In principe is de plaats op de wachtlijst afhankelijk van het moment van inschrijven. Echter indien er sprake is van een van de onderstaande situaties, dan plaatsen we de leerling bovenaan de wachtlijst.  
1. Indien uw kind gebruik heeft gemaakt van de peuterspeelzaal Noah (huis gevestigd in ons schoolgebouw).
2. Indien er broer (s) of zus(sen op Ababil onderwijs volgen.
 
‍Let op: ook met bovengenoemde voorrangsregelingen is het van belang dat u uw kind tijdig inschrijft.