Onderdeel van Islamitisch College

Missie en Visie

Ababil kent een fundamentele (geloofs-)grondslag, die richting geeft aan al ons handelen. Wij verzorgen onderwijs op algemeen islamitische grondslag aan kinderen die in de islam mogen worden gevormd. Op algemeen islamitische grondslag wil zeggen, dat de basis van de islam ook de basis van de school is. De school streeft ernaar het Godsbewustzijn, zoals gedefinieerd volgens de islam, bij kinderen te ontwikkelen.

In onze geloofsovertuiging vinden wij de meest basale richtlijnen voor het handelen in de school, zoals dat ieder mens wordt gezien als uniek wezen, dat het gezin de basis is voor de opvoeding en dat er respect is voor de onderlinge verschillen. Wij streven ernaar die kennis, vaardigheden en houding bij kinderen te ontwikkelen, zodat zij op een positieve manier kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.