Onderdeel van Islamitisch College

Overblijfregeling

Onze school kent een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag moeten hiervoor een

vastgesteld bedrag betalen. Dit geld wordt beheerd door de overblijfcoördinator, in overleg met de directeur