Onderdeel van Islamitisch College

Inschrijven van uw kind

Om de overgang van thuis naar school te versoepelen, vinden wij het van essentieel belang, dat elk kind eerst een peuterspeelzaal bezoekt. Het kind raakt dan sneller gewend in de kleutergroep en zal zich daardoor beter ontwikkelen. Kinderen vanaf anderhalf jaar kunnen na een intakegesprek met de contactpersoon van peuterspeelzaal ‘Noah’ worden ingeschreven. Zodra het kind de vierjarige leeftijd bereikt, zal er een warme overdracht plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker, leerkracht en de intern begeleider van de school. Uiteraard wordt in overleg met de ouders wendagen ingepland. Met ingang van het schooljaar 2018- 2019 zijn wij genoodzaakt om alleen kinderen die deelnemen aan het IKC (peuterspeelzaal Noah en kinderopvang Academia) door te laten stromen naar groep 1. Ouders die gebruik maken van de diensten van kinderopvang Academia dienen minstens één jaar twee opvangdagen per week te hebben afgenomen. Daarom verzoeken wij alle ouders om tijdig de kinderen aan te melden bij de peuterspeelzaal. Wel is afgesproken dat indien u tijdig uw kind aanmeldt bij de peuterspeelzaal dat hij/zij daar voorrang zal krijgen omdat hij/ zij een broer/zus op de school heeft. Van kinderen die instromen in hogere groepen is het van belang om inzicht te krijgen in zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling op de vorige school. Derhalve zal de intern begeleider te allen tijde contact opnemen met de vorige school. Op basis van de verkregen informatie wordt gekeken of de school de zorg kan aanbieden die het kind nodig heeft. Als de school zich niet in staat acht om het kind, dat specifieke zorg nodig heeft, optimaal te kunnen begeleiden, kan er van de inschrijving worden afgezien. Uiteindelijk is de directeur degene die akkoord geeft ter inschrijving van uw kind op onze school.